تبلیغات
اسطرلاب
اسطرلاب

به نام خداوند گردون سپهر                فروزنده ی ماه و ناهید و مهر  

 « باد آب را پیوسته زیر و رو كرد و همه اجزاى آن در حركت آورد تا كف بر سر برآورد، آنسان كه از شیر، كره حاصل شود. آنگاه خداى تعالى آن كفها به فضاى گشاده ، فرا برد و از آن هفت آسمان را بیافرید. در زیر آسمانها موجى پدید آورد تا آنها را از فرو ریختن باز دارد. و بر فراز آنها سقفى بلند برآورد بى هیچ ستونى كه بر پایشان نگه دارد یا میخى كه اجزایشان به هم پیوسته گرداند. سپس به ستارگان بیاراست و اختران تابناك پدید آورد و چراغهاى تابناك مهر و ماه را بر افروخت ، هر یك در فلكى دور زننده و سپهرى گردنده چونان لوحى متحرك »
علی علیه السلام - خطبه اول نهج البلاغه

پیش از هر چیز خداوند را شاكریم كه به ما این توفیق را داد تا در راه ترویج و گسترش علم نجوم قدمی هر چند ناچیز برداریم .

اگر به دنیای ذرات كوچك وارد شویم و یا در ابعاد بی نهایت تفكر كنیم با شگفتی های عظیمی مواجه می شویم . شگفتا كه جهان از هر دو سویش نهایتی ندارد . نجومی علمی ست كه رد پای خداوند را در اجرام و ابعاد بزرگ می نمایاند و حقارت های انسان را به رخش می كشد . گزاف نیست اگر گفته شود كه مطالعه ی نجوم و شگفتی هایش روح آدمی را خاشع و خاضع كرده و او را از غرور باز می دارد . چرا كه یادآوری آیات الهی ، انسان را یادآور عظمت الهی و حقارت آدمی می كند .

إن فی خلق السموات والأرض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الألباب
مسلما در آفرینش آسمانها و زمین و در پى یكدیگر آمدن شب و روز براى خردمندان نشانه‏هایى [قانع كننده] است .

                    اسطرلاب                     

« اسطرلاب » ، وبسایت رسمی كانون هیأت و نجوم دانشكده مجازی علوم حدیث ، در راستای ترویج دانش هیأت و نجوم و همچنین اطلاع رسانی در خصوص مسائل كانون ایجاد شده است . سعی ما بر این است كه مطالبی نغز و مورد استفاده ی عموم بازدید كنندگان و خصوصا دانشجویان دانشكده مجازی علوم حدیث تهیه و انتشار دهیم . صمیمانه از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات عزیزان استقبال می كنیم .
طبقه بندی: اخبار كانون،
نوشته شده در تاریخ پانزدهم آذر 89 توسط مدیریت سایت