تبلیغات
اسطرلاب
اسطرلاب

اطلاعات رسیده از کاوشگر اروپایی ونوس اکسپرس به تازگی از وجود لایه ای از اوزون در بالای جو ونوس (ناهید) خبر داده است. مقایسه ی مشخصات و ویژگی های این لایه ی جدید کشف شده با همانندهای آن در دو سیاره ی زمین و مریخ میتواند در ادامه ی تحقیقات فضانوردان در زمینه ی "حیات فرازمینی" یا " وجود حیات در سایر سیارات" تأثر بسزایی داشته باشد.

    

  

نتایج ارسال شده از کاوشگر در حال بررسی توسط کمیته ی مشترک کنگره ی علوم سیارات و جامعه ی نجوم آمریکا میباشد. کشف لایه ی اوزون در بالای جو ونوس زمانی اتفاق افتاده است که کاوشگر ونوس مشغول عکسبرداری از ستاره های لبه ی کهکشانی بوده.

اوزون مولکولی است که از سه اتم اکسیژن ساخته شده. طبق شبیه سازی های کامپیوتری، لایه ی اوزون در ونوس  (ناهید) زمانی تشکیل میشود که پرتوهای خورشیدی در اثر برخورد با سطح سیاره مولکولهای دی اکسید کربن را تفکیک کرده و و در تنیجه اتمهای اکسیژن آزاد میشوند. این اتمها توسط بادهای جوی در سطح سیاره در کناره های تاریک سیاره تجمع کرده و دو یا سه اتم اکسیژن با هم ترکیب میشوند که تشکیل اوزون میدهند.

مسئول تحقیقات ونوس اکسپرس اعلام کرد که این کشف به ما در کشف ماهیت شیمیایی سطح ونوس کمک مهمی میکند. و همین طور میتواند در توسعه ی تحقیقات مربوط به حیات فرازمینی گام موثری باشد.

اوزون پیش از این تنها در جو زمین و مریخ شناسایی شده بود. در جو کره ی زمین، اوزون نقش بسیار مهمی در جذب پرتوهای مضر خورشیدی و در نتیجه ادامه ی حیات در زمین دارد. تولید اکسیژن و و به تبع آن اوزون در جو زمین نزدیک به دو میلیارد و چهل میلیون سال پیش براورد شده است هر چند که چگونگی تشکیل این اتمها در کره ی زمین به قطعیت مورد توافق داشمندان نیست. اما آزاد شدن اکسیژن به عنوان گاز دفع شده از فرآیندهای میکروبی نخستین بار در کره ی زمین نقش مهمی در ایجاد اکسیژن در جو داشته است.

تحقیقات تئوریکی دانشمندان نشان میدهد که میزان اکسیژن لازم برای تشکیل حیات در یک سیاره باید حداقل به اندازه ی 20% اکسیژن موجود در جو کره ی زمین باشد که چنین میزانی در جو ونوس در حال حاضر یافت نشده و این احتمال وجود حیات فرازمینی را در این سیاره منتفی مینماید. اما با پیداشدن اتمهای اکسیژن در جو ونوس هرچند به میزان ناچیز، ونوس یک قدم به سیارات دارای جو اوزونی (زمین و مریخ) نزدیکتر میشود.

منبع :

سایت sciencedailyنوشته شده در تاریخ هفدهم مهر 90 توسط ثاقب