تبلیغات
اسطرلاب
اسطرلاب

امروز،31 خرداد ماه،بلند ترین روز سال است و خورشید در نقطه انقلاب تایستانی قرار خواهد گرفت.

همانطور که میدانید، محور گردش زمین به دور خورشید از خط عمود حدود 23.5 درجه انحراف دارد که این مساله سبب متغیر بودن طول روزهای مختلف در سال میشود.

در اول بهار طول شب و روز برابر است(اعتدال بهاری). با نزدیک شدن به تابستان طول روز به مرور بلند می شود تا اینکه در زمان انقلاب تابستانی طول روز به بلند ترین حد ممکن رسیده و سپس از آن لحظه به بعد طول روز شروع به کاهش میکند و طول شب بلند می شود.

معنی انقلاب نیز به این مفهوم است که در یک لحظه ناگهان طول روز بجای بلند شدن ،رو به کوتاه شدن می کند.

 

در واقع نقطه ای از  دایرﺓ البروج (مسیر ظاهری حرکت خورشید در آسمان) که دارای بیشترین فاصله ودر شمال استوای سماوی است را نقطه انقلاب تابستانی مینامند .زمانی که خورشید  به این نقطه می رسد دارای بیشترین زاویه با افق بوده واین نشان دهنده آغاز فصل تابستان در نیمکره شمالی می باشد.
یعنی
انقلاب تابستانی زمانی روی می دهد که خورشید به بیشترین کشیدگی میل مداری در آسمان در بین ستاره‌ها می رسد و در این زمان خورشید در میل مداری 23.5 قرار خواهد گرفت. بنابراین اگر در زمین، روی میل مداری 23.5 درجه شمالی به ایستید، خورشید دقیقاً بر شما عمود خواهد تابید. که به این مدار مدار رأس السرطان نیز می گویند.

 

            انقلابین و اعتدالین
طبقه بندی: اخبار نجومی، آمـوزش های نجومی،
نوشته شده در تاریخ سی و یکم خرداد 90 توسط سماء(مسئول كانون)