تبلیغات
اسطرلاب
اسطرلاب

تحویل سال

در تقویم هجری شمسی، رسیدن خورشید به نقطه‌ی اعتدال بهاری است كه مبنای آغاز سال جدید محسوب می‌شود. در واقع در این زمان است که در نیمكره‌ی شمالی زمین فصلی جدید و سالی نو آغاز میگردد. نقطه‌ی اعتدال بهاری از برخورد دو صفحه‌ی دایرة‌البروج و استوای آسمان ایجاد میشود و هنگامی که خورشید به این نقطه برسد سال تحویل میشود. در این لحظه خورشید دقیقاً بر استوا عمود می‌تابد. (ادامه مطلب)

 در واقع فردی که در استوا ایستاده است، لحظه‌ی تحویل سال مقارن را با ظهر شرعی در یک زمان میبیند و در آن هنگام، خورشید را دقیقاً در سرسو مشاهده می‌كند. با رسیدن خورشید به لحظه‌ی تحویل سال زمین دقیقاً یك دور به گرد خورشید می‌چرخد كه در هر سال متغییر است. 
برای یافتن تحویل سال با استفاده از قاعده‌ی نوروز تحویلی كافی است تا آغاز سال جدید را به صورت زیر بررسی كنید:
به این ترتیب كه لحظه‌ی تحویل سال اگر بین ساعت صفر تا لحظه‌ی ظهر شرعی در نصف‌النهار رسمی ایران (5/52 درجه) باشد همان روز آغاز سال جدید (1 فروردین) محسوب می‌شود و اگر لحظه‌ی تحویل سال دقیقاً در لحظه‌ی ظهر شرعی یا بین این لحظه تا ساعت 24 باشد فردای آن روز آغاز سال جدید (1 فروردین) است (یعنی تاریخ تحویل سال 29 یا 30 اسفند است).

پیشاپیش نوروز مبارک باد...
طبقه بندی: اخبار نجومی، آمـوزش های نجومی،
نوشته شده در تاریخ بیست و ششم اسفند 89 توسط سماء(مسئول كانون)