تبلیغات
اسطرلاب
اسطرلاب

بسم الله نور السماوات و الارض

سه شنبه 14 دی ماه و چهارم ژانویه ، آخرین کسوف جزئی دهه 80 شمسی و اولین کسوف جزئی در سال جدید میلادی به وقوع میپیوندد و در تمام ایران نیز قابل رویت است.

خورشید گرفتگی جزئی


 

 

 

 


 


این پدیده در ساعت 11:04 از مرزهای شمال غربی کشور وارد ایران شده و در ساعت 14:22 از شمال شرقی ایران خارج میشود. در تهران آغاز کسوف ساعت  12:50:59و در ساعت  14:15:19 پایان می پزیرد.
در تمام طول این مدت نماز آیات به صورت ادا و پس از آن به صورت قضا اقامه میشود.

(به ادامه مطلب مراجعه نمایید)

زمین در مداری بیضی شكل به دور خورشید می‌گردد كه این مدار در اصطلاح دایرة‌البروج (دایره انقلاب خورشیدی) نام دارد. ماه نیز در مداری بیضی شكل به دور زمین می‌گردد.حال اگر ماه از فضای بین خورشید و زمین عبور كند سایه ماه بر زمین می‌افتد و كسوف روی می‌دهد.

کسوف

همانطور که اشاره شد، ماه و زمین در مداری بیضی شكل به گرد خورشید می‌گردند و تغییر این فواصل باعث افزایش و كاهش قطر ظاهری ماه و خورشید در آسمان زمین می‌گردند. اگر قطر ماه و خورشید با یكدیگر برابر یا قطر ماه بزرگتر باشد در این صورت كسوف كلی رخ می‌دهد.
اگر قرص ماه از خورشید كوچكتر باشد دیگر نمی‌تواند آن را بپوشاند و ناچار است سطح خورشید را طی طریق كند كه در بهترین حالت حلقه‌ای از خورشید بر گرد ماه می‌ماند. به این شكل از كسوف، حلقوی گویند.
حال اگر قطر ماه و خورشید خیلی نزدیك به هم باشد آن‌گاه این انحنای زمین است كه با دور‌شدن و نزدیك شدن سایه ماه به زمین باعث ایجاد یك كسوف مخلوط كلی- حلقوی می‌شود.
نوع چهارم كسوف‌ها جزئی است. كسوف جزئی در حالتی رخ می‌دهد كه مخروط سایه در فضا قرار دارد و تنها نیمسایه است كه به زمین می‌رسد.
در زمان کسوف جزئی با آن که قسمتی از خورشید توسط ماه پوشیده شده است، ولی کماکان پرتوهای مضر خورشید در امواج غیر مرئی فرابنفش و فروسرخ به ما می رسد. این امواج مضر باعث بروز آسیب های جبران ناپذیر به چشم انسان خواهد شد. لذا اگر علاقه مندید تا کسوف را به صورت مستقیم تماشا کنید توصیه می شود برای رصد کسوف جزئی حتماً از عینک و فیلترهای استاندارد مانند مایلار استفاده کنید که خورشید را به رنگ سفید به شما نشان می دهد.
در ضمن برنامه رصد در مرکز نجوم آستان (شهر ری) برگزار میشود و دانشجویان علوم حدیث میتوانند در این برنامه شرکت کنند.

--------
در تهیه این متن از مقاله آقای سراجی در سایت آوا استار و گزارش خبرگزاری مهر استفاده شده است.
طبقه بندی: اخبار نجومی، آمـوزش های نجومی،
نوشته شده در تاریخ سیزدهم دی 89 توسط فاطر